ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการอาสาสมัครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

อาสาสมัครฟื้นฟูศีลธรรมโลก เป็นบุคคลที่เป็นต้นทางแห่งบุญกุศล และจะเป็นผู้สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลก ด้วยการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขยายไปยังใจของมนุษย์ทุกๆคน ให้มนุษย์ทุกคนได้รู้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต ได้รู้จักกับความสุขที่แท้จริงภายใน และมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่หนทางแห่งการสร้างความดี

รูปภาพ

photo photo photo photo

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลกกับพวกเรา